Om BTJ:s sök- och beställningstjänster

 

BTJ:s sök- och beställningstjänster
BTJ
 
 

Om BTJ:s sök- och beställningstjänster

I BTJ:s portal ingår för närvarande


ArtikelSök

ArtikelSök är BTJ:s referensdatabas som indexerar artiklar i en stor mängd svenska dagstidningar, tidskrifter och fram till 1997 också årsböcker.

ArtikelSök 2.0 - ny version från december 2005


För alla användare:

  • serie och debattartiklar har direktkoppling till fulltextarkiven i förekommande fall(förutsätter special avtal)
  • utökad möjlighet till vidaresökning från fullposten på personnamn såsom författare, konstnärer, regissörer, recensenter och andra relevanta personer samt på klassifikation. I tidigare version var enbart ämnesorden vidaresökbara
  • förbättrad grundsortering: nyaste artikeln presenteras först i träfflistan, oavsett när den indexerats i databasen
För användare med avtal om Bestånd i ArtikelSök tillkommer ytterligare en funktionalitet:
  • Bestånd i ArtikelSök: för kunder med avtal om Bibliografisk service har en grundladdning av bibliotekets tidnings- och tidskriftsbestånd gjorts, baserat på bibliotekets registreringar i databasen BURK. Biblioteken kan ändra, komplettera eller ta bort registreringar i ett lättanvänt webbgränssnitt.* Med dessa registreringar som grund kan användaren sedan söka med beständsfilter, alltså begränsa sökningen till att enbart omfatta artiklar i det egna beståndet. Artiklar som finns i fulltextarkiven räknas också som eget bestånd (förutsätter fulltextavtal).

    * Kunder utan Bibliografisk service kan använda samma webbgränssnitt för att registrera bestånd.
Läs mer på BTJ:s webbplats »

Media Direkt
Media Direkt är Bibliotekstjänsts Internetbokhandel - en heltäckande inköpskanal för alla typer av medier - skräddarsydd för biblioteken. Här kan du snabbt och enkelt beställa alla sorters medier - böcker, ljudböcker, talböcker, cd-skivor, musiktryck, filmer m.m.
Läs mer på BTJ:s webbplats »

BURK-sök
BURK-sök är ett söksystem för Bibliotekstjänsts bibliografiska databas BURK. Databasen innehåller mer än 2 miljoner bibliografiska poster och har en årlig tillväxt på 70 000 poster. BURK innehåller många olika medier - böcker, cd-skivor, kassetter, talböcker, videor, musiktryck, nätresurser, kartor m.m. Ungefär hälften av objekten är på svenska, men mer än 140 språk finns representerade i BURK. Förutom de bibliografiska uppgifterna finns även beståndet från mer än 200 bibliotek, varav de flesta är folkbibliotek.
Förutom traditionell bibliografisk information innehåller BURK-sök även sökbara innehållsförteckningar från nyare svensk facklitteratur och musiknoter, sökbara lektärsomdömen samt omslagsbilder.

Läs mer på BTJ:s webbplats »

Lyrics
Lyrics är benämningen på ett lyrikindex bestående av svenska dikters första rad och en del andra kända rader. Databasen bygger på det av Bibliotekshögskolans i Borås under många är producerade Lyrix.

 

Tillbaka till inloggning »